Coaching w rozwijaniu przywództwa

Dziś wiele uwagi poświęca się rozwojowi przywództwa jako kluczowemu elementowi budowania przewagi konkurencyjnej firm i podnoszenia efektywności pracy zespołów. Wszyscy eksperci biznesu jednogłośnie twierdzą, że skończyły się czasy zarządzania jedynie poprzez cele, zadania, KPI, kontrolowanie i egzekwowanie. Jak jednak skutecznie rozwijać umiejętności przywódcze liderów? Jak wzmacniać ich inteligencję emocjonalną , rozwijać świadomość w kontekście pracowników…

Wartość strategii HR: Podróż do sukcesu organizacji

Planowanie podróży wymaga określenia celu i wyboru najlepszej trasy. Wiele zależy od tego w jaki sposób chcemy dostać się na miejsce, z kim jedziemy, jakie są potrzeby pasażerów i jak możemy o nie zadbać, aby nasza wspólna wyprawa przebiegała jak najlepiej.  Podobnie jest z funkcją HR w organizacji. Wdrażanie strategii HR to nic innego jak…