ROZWÓJ ZARZĄDÓW I MENADŻERÓW

Współpracując z kluczowymi osobami decyzyjnymi, zarządami i kadrą menadżerską, identyfikujemy mocne strony oraz wzmacniamy kompetencje przywódcze i umiejętności strategicznego myślenia.

Kształcimy inspirujących liderów, niezależnie od etapu ich kariery, zdolnych skutecznie prowadzić zespół ku osiągnięciu najlepszych efektów.

Nasza oferta

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy najefektywniejsze sposoby wspierania oraz rozwoju zarządów i menadżerów w różnorodnych organizacjach.
Jakie obszary rozwijamy z naszymi Klientami?

Strategie biznesowe

Naszym Klientom pomagamy spojrzeć szerzej na temat strategii biznesowej. Wspieramy podejmowanie strategicznych decyzji, tworzenie planu rozwoju spółki lub konkretnego projektu.

Team coaching

Współpraca na najwyższym poziomie zarządzania to klucz do pozytywnego i efektywnego rozwoju organizacji. Dzięki team coachingowi kadra dowolnego szczebla lepiej osiąga swoje cele i w pełni wykorzystuje potencjał swojej synergii.

Coaching i mentoring

W procesie coachingu pomagamy liderom wejść na wyższy poziom: odkryć swój potencjał w dbałości o potrzeby i życiowe cele. Jego efektem jest pozytywna zmiana zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Leadership

Inspirujący leadership jest niezbędnym elementem na drodze do sukcesu każdej organizacji. Stawiamy na rozwój kompetencji miękkich i twardych, wzmacnianie odwagi i decyzyjności oraz kultywowanie dojrzałego przywództwa.

ABC Menadżera

Menadżerowie to podstawa każdej nowoczesnej organizacji. Ddamy o rozwój ich kompetencji dzięki warsztatom i szkoleniom, mentoringowi oraz doradztwu, które rozwiną nawet początkującego lidera.

Superwizje menadżerskie

Dla liderów, którzy mierzą się z wyzwaniem w relacjach lub potrzebują przepracować konkretny case. W trakcie spotkań pracujemy nad zgłoszonymi przez uczestników case’ami i uruchamiamy mądrość grupową.

Korzyści z rozwoju zarządów i menadżerów

ZAPYTAJ NAS O OFERTĘ DOPASOWANĄ DO POTRZEB
TWOICH I TWOJEJ ORGANIZACJI
Wzrost efektywności

Odpowiednie zarządzenie obszarem HR pomaga w identyfikacji czynników, które wpływają na efektywność zespołu. Zaufanie? Kultura organizacyjna? Wspólne cele? Te wszystkie elementy mogą wpływać na efektywność Twojego zespołu. Czy wiesz które z nich?

Spadek rotacji pracowników

Odpowiednie zarządzenie obszarem HR pomaga w identyfikacji czynników, które wpływają na efektywność zespołu. Zaufanie? Kultura organizacyjna? Wspólne cele? Te wszystkie elementy mogą wpływać na efektywność Twojego zespołu. Czy wiesz które z nich?

Rozwój kompetencji

Udział w szkoleniach to tylko wycinek pracy na kompetencjach. Odpowiednie wsparcie pomoże zdiagnozować potrzeby organizacji, działów HR oraz pracowników, a następnie dobrać ścieżki uzupełnienia brakujących kompetencji, które są niezbędne do realizacji odpowiednich KPI.​

Wzrost zaangażowania

Współczesne organizacje stanęły przed wyzwaniem zatrzymania i rozwijania swoich pracowników w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku biznesowym. Consulting HR oferuje narzędzia i wiedzę, które budują zaangażowanie i lojalność.

Nasza oferta

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy najefektywniejsze sposoby wspierania oraz rozwoju HR w różnorodnych organizacjach. Jakie obszary rozwijamy z naszymi Klientami?

W Together Consulting pomagamy w zdefiniowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz zestawu wartości, które wspierają zarządzanie zespołami oraz osiąganie wyników firmy. Wsłuchujemy się w potrzeby kadry zarządzającej oraz działów HR, pomagamy zidentyfikować kluczowe wartości i stworzyć środowisko pracy, które sprzyja zaangażowaniu pracowników, budowaniu pozytywnych relacji, oraz wspieraniu celów organizacyjnych.

Jakie efekty obserwujemy po pracy nad kulturą organizacji i wartościami? Wzrost kompetencji przywódczych liderów, wzrost zaangażowania i zaufania, wzrost pewności siebie i odwagi, wzmocnienie lojalności pracowników dzięki inwestowaniu w ich rozwój osobisty i zawodowy.

Z sukcesem wprowadzamy model zarządzania celami OKR (Objectives and Key Results) u naszych Klientów. Pomagamy kadrze zarządzającej oraz działom HR w określeniu strategicznych celów organizacji oraz ustaleniu kluczowych wskaźników sukcesu. Przyjęcie tego modelu pozwoli organizacji na bardziej skoncentrowane działania, co przekłada się nie tylko na efektywność, ale również motywację i satysfakcję z pracy.

Dzięki consultingowi HR i wdrażaniu modelu OKR organizacje lepiej rozumieją swoje cele oraz wskaźniki wyników, mogą skupić się na kluczowych priorytetach, a także zwiększyć swoją adaptacyjność do zmieniających się warunków rynkowych.

 

Zapewnienie sukcesji – w firmie właścicielskiej lub rodzinnej – to jedno z kluczowych obecnie wyzwań biznesu. Sukcesja dotyka bowiem nie tylko całych spółek, ale też konkretnych obszarów strategicznych lub działów. Pomagamy przygotować potencjalnych następców, opracować dla nich indywidualne plany rozwoju, a także przygotować organizację na tę kluczową zmianę.

Sukcesja wiąże się nie tylko ze zmianą osoby zarządzającej, ale też kluczowych wartości lub kierunków rozwojowych organizacji. Odpowiednio przygotowana sukcesja minimalizuje ryzyka w zakresie zarządzania, utrzymania jakości produktów i usług, ale też zwiększa retencję kluczowych talentów oraz rozwija i utrzymuje potencjał przywódczy w organizacji.

Uczenie się przez całe życie to już nie tylko ciekawa koncepcja, ale też kluczowa przewaga i konieczność dla spółek, które chcą utrzymać swoją pozycję na rynku. Dlatego w Together Consulting przygotowujemy programy talentowe, kluczowe dla identyfikacji, rozwoju i retencji kluczowych pracowników. Tworzymy ścieżki kariery, określamy modele kompetencyjne oraz pomagamy w dbaniu o potencjał tkwiący w pracownikach organizacji.

Kluczowe korzyści programów talentowych to zwiększenie zaangażowania pracowników, rozwijanie wewnętrznych zasobów, a także zminimalizowanie kosztów rekrutacji zewnętrznych.

Według badań mentoring to jedna ze skuteczniejszych form rozwoju i utrwalania umiejętności i wiedzy pracowników. W ramach programów mentoringowych opracowujemy modele mentoringu, pomagamy w identyfikacji mentorów i mentee, opracowujemy plany mentoringu oraz szkolimy mentorów z prowadzenia i monitorowania rozwoju podopiecznych.

Organizacje, które prowadzą programy mentoringowe uzyskują o wiele szybszy wzrost kompetencji pracowników, budują silne relacje i zaufanie w zespole, dbają o transfer i retencję know how w organizacji, a także obniżają rotację.

W ramach consultingu HR wspieramy również budowę strategii i procesów HR, które są kluczowe dla efektywnego prowadzenia działalności. Już samo ich tworzenie otwiera menedżerów i członków Zarządu na dialog i współpracę. a odpowiednie jej wdrożenie drastycznie zwiększa skuteczność realizacji celów organizacji.

Praca bez strategii zazwyczaj kończy się tzw. „gaszeniem pożarów”, dlatego w Together Consulting wspieramy działy HR na każdym etapie budowania strategii i procesów HR: od diagnozy stanu obecnego oraz strategii biznesowej, przez analizę trendów rynkowych i wyznaczenie kierunków rozwoju, po tworzenie zasad jej wdrażania i osób odpowiedzialnych. Dzięki strategii nasi Klienci rozwijają się harmonijnie i w precyzyjnie obranym przez siebie kierunku.

Matylda Stasiuk

BUSINESS COACH & MENTOR | HR EXECUTIVE Stworzyłam w swoim życiu kilkanaście strategii HR – jako dyrektor HR z moimi zespołami oraz jako doradca we współpracy z klientami. Strategia zarządzania potencjałem ludzkim to jedna z kluczowych strategii operacyjnych. W Together Consulting zadajemy odpowiednie pytania o HR, a następnie wypracowujemy na nie odpowiedź.

Dzielimy się wiedzą
TOGETHER TO GET THERE!

Chcesz sprawdzić, jak podchodzimy do kwestii HR w organizacjach? 

SPRAWDŹ JAK DZIAŁAMY

CO OFERUJEMY W ZAKRESIE HR?

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy najefektywniejsze sposoby wspierania oraz rozwoju HR w różnorodnych organizacjach. Obszary, które rozwijamy u naszych Klientów:

W Together Consulting pomagamy w zdefiniowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz zestawu wartości, które wspierają zarządzanie zespołami oraz osiąganie wyników firmy. Wsłuchujemy się w potrzeby kadry zarządzającej oraz działów HR, pomagamy zidentyfikować kluczowe wartości i stworzyć środowisko pracy, które sprzyja zaangażowaniu pracowników, budowaniu pozytywnych relacji, oraz wspieraniu celów organizacyjnych.

U naszych klientów prowadzimy również projekty uzupełniania już istniejącej kultury, np. poprzez promowanie kultury feedbacku czy wzmacnianie zaangażowania pracowników w realizację nowych projektów i inicjatyw.

Jakie efekty obserwujemy po pracy nad kulturą organizacji i wartościami? Wzrost kompetencji przywódczych liderów, wzrost zaangażowania i zaufania, wzrost pewności siebie i odwagi, wzmocnienie lojalności pracowników dzięki inwestowaniu w ich rozwój osobisty i zawodowy.

Z sukcesem wprowadzamy model zarządzania celami OKR (Objectives and Key Results) u naszych Klientów. Pomagamy kadrze zarządzającej oraz działom HR w określeniu strategicznych celów organizacji oraz ustaleniu kluczowych wskaźników sukcesu. Przyjęcie tego modelu pozwoli organizacji na bardziej skoncentrowane działania, co przekłada się nie tylko na efektywność, ale również motywację i satysfakcję z pracy.

Dzięki consultingowi HR i wdrażaniu modelu OKR organizacje lepiej rozumieją swoje cele oraz wskaźniki wyników, mogą skupić się na kluczowych priorytetach, a także zwiększyć swoją adaptacyjność do zmieniających się warunków rynkowych.

Zapewnienie sukcesji – w firmie właścicielskiej lub rodzinnej – to jedno z kluczowych obecnie wyzwań biznesu. Sukcesja dotyka bowiem nie tylko całych spółek, ale też konkretnych obszarów strategicznych lub działów. W Together Consulting pomagamy przygotować potencjalnych następców, opracować dla nich indywidualne plany rozwoju, a także przygotować organizację na tę kluczową zmianę.

Sukcesja wiąże się nie tylko ze zmianą osoby zarządzającej, ale też kluczowych wartości lub kierunków rozwojowych organizacji. Dzięki odpowiednio przygotowanej sukcesji spółka minimalizuje ryzyka w zakresie zarządzania, utrzymania jakości produktów i usług, czy kluczowych kontrahentów, ale też zwiększa retencję kluczowych talentów oraz rozwija i utrzymuje potencjał przywódczy w organizacji.

Uczenie się przez całe życie to już nie tylko ciekawa koncepcja, ale też kluczowa przewaga i konieczność dla spółek, które chcą utrzymać swoją pozycję na rynku. Dlatego w Together Consulting przygotowujemy programy talentowe, kluczowe dla identyfikacji, rozwoju i retencji kluczowych pracowników. Tworzymy ścieżki kariery, określamy modele kompetencyjne oraz pomagamy w dbaniu o potencjał tkwiący w pracownikach organizacji.

Kluczowe korzyści programów talentowych to zwiększenie zaangażowania pracowników, rozwijanie wewnętrznych zasobów, a także zminimalizowanie kosztów rekrutacji zewnętrznych.

Według badań mentoring to jedna ze skuteczniejszych form rozwoju i utrwalania umiejętności i wiedzy pracowników. W ramach programów mentoringowych opracowujemy modele mentoringu, pomagamy w identyfikacji mentorów i mentee, opracowujemy plany mentoringu oraz szkolimy mentorów z prowadzenia i monitorowania rozwoju podopiecznych.

Organizacje, które prowadzą programy mentoringowe uzyskują o wiele szybszy wzrost kompetencji pracowników, budują silne relacje i zaufanie w zespole, dbają o transfer i retencję know how w organizacji, a także obniżają rotację.

W ramach consultingu HR wspieramy również budowę strategii i procesów HR, które są kluczowe dla efektywnego prowadzenia działalności. Już samo ich tworzenie otwiera menedżerów i członków Zarządu na dialog i współpracę. a odpowiednie jej wdrożenie drastycznie zwiększa skuteczność realizacji celów organizacji.

Praca bez strategii zazwyczaj kończy się tzw. „gaszeniem pożarów”, dlatego w Together Consulting wspieramy działy HR na każdym etapie budowania strategii i procesów HR: od diagnozy stanu obecnego oraz strategii biznesowej, przez analizę trendów rynkowych i wyznaczenie kierunków rozwoju, po tworzenie zasad jej wdrażania i osób odpowiedzialnych.

Dzięki strategii nasi Klienci rozwijają się harmonijnie i w precyzyjnie obranym przez siebie kierunku.

Matylda Stasiuk

BUSINESS COACH & MENTOR | HR EXECUTIVE

Stworzyłam w swoim życiu kilkanaście strategii HR – jako dyrektor HR z moimi zespołami oraz jako doradca we współpracy z klientami. Z moich doświadczeń wynika, że strategia zarządzania potencjałem ludzkim to jedna z kluczowych strategii operacyjnych. W Together Consulting dbamy o to, by zadać odpowiednie pytania o HR, a następnie wypracować na nie odpowiedź. Z chęcią pomożemy również Tobie.

Dzielimy się wiedzą!

TOGETHER TO GET THERE!
Chcesz sprawdzić, jak podchodzimy do kwestii HR w organizacjach? 

SPRAWDŹ JAK DZIAŁAMY

CO MOŻNA ZYSKAĆ DZIĘKI CONSULTINGOWI HR?

WZROST
EFEKTYWNOŚCI

Odpowiednie zarządzenie obszarem HR pomaga w identyfikacji czynników, które wpływają na efektywność zespołu. Zaufanie? Kultura organizacyjna? Wspólne cele? Te wszystkie elementy mogą wpływać na efektywność Twojego zespołu. Czy wiesz które z nich?

SPADEK ROTACJI PRACOWNIKÓW

Strategia HR dopasowana do firmy pomaga w utrzymaniu wykwalifikowanych i oddanych pracowników na pokładzie - podnosi ich satysfakcję z pracy, zwiększa poczucie przynależności do zespołu i zwiększa zaangażowanie.

ROZWÓJ
KOMPETENCJI

Udział w szkoleniach to tylko wycinek pracy na kompetencjach. Odpowiednie wsparcie pomoże zdiagnozować potrzeby organizacji, działów HR oraz pracowników, a następnie dobrać ścieżki uzupełnienia brakujących kompetencji, które są niezbędne do realizacji odpowiednich KPI.

WZROST
ZAANGAŻOWANIA

Współczesne organizacje stanęły przed wyzwaniem zatrzymania i rozwijania swoich pracowników w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku biznesowym. Consulting HR oferuje niezastąpione narzędzia i wiedzę, które dzięki dopasowaniu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników budują zaangażowanie i lojalność.

Back to Top