Projekt budowania i utrzymania zaufania w zespole, między działami, wśród kadry menedżerskiej to jedno z ważniejszych celów w organizacji. Zwracając uwagę na wiele czynników składających się na zaufanie, stworzyliśmy program dedykowany pracownikom i menedżerom. Rozwija on postawę otwartości i odwagi w budowaniu relacji opartych na szczerości, docenianiu i gotowości do konfliktu:

Back to Top