„Od komunikacji i informacji do zaufania w relacjach”

„Byłoby mi łatwiej pracować, więcej by mi się chciało, gdybym wiedział i rozumiał skąd ta kolejna zmiana decyzji w ciągu pół roku…”

„Przyszedłbym z nowym pomysłem działania, zaangażowałbym się bardziej w kreowanie rozwiązań dla firmy gdybym miał jasność strategii, a nie musiał się jej domyślać z korytarzowych rozmów…”

Nasz ostatni rok pracy warsztatowej z różnymi zespołami jednoznacznie wskazuje, że liderzy nie mogą oczekiwać lepszych efektów, większego zaangażowania od pracowników, nie realizując ich potrzeby zrozumienia i sensowności podejmowanych decyzji.
To co dla osób zarządzających wydaje się oczywiste, w zespołach często staje się źródłem niepewności, dezorientacji, frustracji. Brak jasnej, precyzyjnej komunikacji prowadzi do nieporozumień. Pracownicy nie czują, że im się ufa. Nie czują się na tyle ważni, żeby podzielić się z nimi istotnymi informacjami. To uczucie bycia pominiętym w dialogu z szefem wywołuje rezygnację, zniechęcenie. 

Problem liderów polega na tym, że tego nie dostrzegają w pierwszej chwili. Pracownik bowiem ma swoją wewnętrzną motywację i poczucie odpowiedzialności, dzięki którym realizuje cele, wykonuje powierzone zadania. Jednak cień poczucia braku zaufania wobec nich powoli obniża poziom motywacji i efektywności. Utrudnieniem jest też brak informacji zwrotnej, dialogu pracowników z liderami, co tylko pogłębia lukę komunikacyjną i utrudnia podjęcie odpowiedniej współpracy, w której obie strony czują się ważne, potrzebne i doinformowane o tym, co robimy i dokąd zmierzamy. 

Od razu chcę uprzedzić głosy mówiące, że liderzy pewnych rzeczy nie mogą mówić, że strategia, że NDN i inne kwestie ich blokują choć bardzo by chcieli…Oczywiście, że tak – niemniej jednak przemilczanych, niedopowiedzianych jest wiele tematów z kategorii oczywistych, powszednich, prostych, a tak istotnych dla codziennej pracy ludzi, dla których ważne jest wiedzieć w jakim celu powierzane są im kolejne zadania i cele. Tryb nakazowo-rozdzielczy odbiera zaangażowanie i chęć dawania z siebie jak najwięcej. Warto zatem poświęcić czas, pozwolić pracownikom zadać pytania – być może poczekać na nie cierpliwie i udzielić odpowiedzi, która pozwoli poczuć im się częścią całości jaką jest organizacja. 

Warto zatem pamiętać, że krótka szczera rozmowa z pracownikiem jest punktem wyjścia do wzmocnienia zaufania, które wpływa bezpośrednio na poziom wyników biznesowych firmy. Zaufanie jest jedyną drogą do wzrostu firmy (Simon Western, Critical Text of Leadership). Jest fundamentem budowania organizacji, w której pracownicy czują się bezpiecznie, a to z kolei sprawia, że chce im się pracować na rozwój przedsiębiorstwa. (Simon Sinek, „Liderzy jedzą na końcu”). 

  • Dagmara Kołodziejczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *